Phone : +91 9885112266 Email-info@srivishnuexplosives.com

HEAD OFFICE

Sri Vishnu Explosives Pvt Ltd.
Plot No 18, Ground Floor
Sudarshan Building, Priya Colony (Phase-1)
Near AOC Center, Secunderabad
Telangana 500015

Tel.: 040-35938957
Email: info@srivishnuexplosives.com

Monday to Saturday 10 am – 6 pm

 

FACTORY

Sri Vishnu Explosives Pvt Ltd.
LaxmiPuram
Nandanam Village, Bhongir Mandal
Yadadri Bhongir District
Telangana 508285